Együttműködések

2012. június 29-én megalakult Kökényi Polgárőr Egyesület, október végén együttműködési megállapodást kötött a Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal, így egyesületünk ezután tevékenységét, eme írásbeli együttműködési megállapodás alapján végzi. A Kökényi Polgárőr Egyesület tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek és a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének.

Továbbra is fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a 2011. évi CLXV. törvény értelmében és elveink szerint is:
„A közbiztonság és a közrend megteremtése és fenntartása az állam alapvető joga és kötelessége. A közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára a polgárőrség nyújt cselekvési lehetőséget.”

Egyesületünk főbb céljai – sok más alapfeladata mellett:

  • a közbiztonság és a közrend helyi megteremtésében és fenntartásában való önkéntes lakossági részvétel, a rendőrséggel való, fent említett együttműködés keretei között.
  • Az állampolgári felelősségérzet erősítésén kívül, fontosnak és kívánatosnak tartjuk, hogy tevékenységünk közösségteremtő, közösségformáló legyen.
  • Életünk során, értékeket hoztunk és hozunk létre, a magunk javára, gyermekeink vagy családunk részére.
  • Személyes és közös értékeink védelmében hajlandóak vagyunk összefogni. Közösen, nem tolakodóan, de nem is csak látszólag. Nem előnyöket kihasználva, hanem önként, mondhatni: „jó kedvvel, bőséggel”.

Nagy örömmel tettünk eleget a Kökényi Búcsú, majd később a Falunap rendezvényeire való felkéréseknek. A továbbiakban is szívesen állunk rendelkezésre a helyszínek, a rendezvények biztosításában, akár focimeccsen vagy a halastó telepítés utáni védelmében – hiszen a „MI településünk” „MI tavunk” és a „MI csapatunk”.

Kökény település önkormányzata 2012 novemberében két darab kerékpárral járult hozzá a Kökényi Polgárőr Egyesület munkájához. Az új kerékpárok, korszerű kivitelűek, egyedi módon felszerelve az önként vállalt közfeladat ellátásához. Természetesen a járművön jól láthatóan feltüntetve a „Polgárőrség” felírat. A kerékpárok elsősorban a közterületi járőrszolgálat ellátásához jelentenek nagy segítséget. A járőrözési tevékenység alapfeltétele ilyen esetben is, csakúgy, mint a gyalogos szolgálat esetében, hogy formaruhában és felszereléssel lehet csak ellátni, eleget téve jól láthatóság követelményeinek. A kerékpáros szolgálat során a KRESZ előírásait be kell tartani, a kerékpáros Polgárőr a közlekedésben nem élvez olyan előnyöket, elsőbbséget, mint például a megkülönböztető jelzést használó jármű. Sőt, a szolgálat ellátása közben a közlekedést nem akadályozhatja és nem zavarhatja. A kerékpárok alkalmazása nagyban megkönnyíti a figyelőszolgálat ellátását is. A gyors helyváltoztatással rövidül a reakció idő, javul a hatékonyság.

Kökény falu polgármestere – egyébként – maga is személyes támogatója a Kökényi Polgárőr Egyesületnek. Szabadidejében, a szó klasszikus, latin értelmében, mint igazi miniszter: azaz szolgáló, akinek hivatása, feladata és hatásköre az állam – jelen esetben lakóhelyünk – legfőbb központi igazgatása, a közügyek intézése és vezetése – éjszakai járőrszolgálattal is segíti munkánkat.